fbpx

Договір публічної оферти 

Загальні положення 

1.1. Справжня оферта, є офіційною пропозицією ФОП Савицька Анна, далі за текстом – «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту – «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця «https://photokyivfair.com (далі – «Інтернет-сайт»). 

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця. 

 

Поняття і визначення 

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення: 

* «Товар» – книжкова продукція; 

* «Інтернет-магазин» – відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди. 

* «Продавець» – компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті. 

* «Покупець» – фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче. 

* «Замовлення» – вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати. 

 

Предмет договору 

3.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору. 

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі: 

– добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині; 

– самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині; 

– оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині; 

– обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору. 

 

Порядок оформлення замовлення 

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину і наявний. 

4.2. Кожна позиція може бути представлена в замовленні в будь-якій кількості. 

4.3. При відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов’язаний поставити Покупця до відома (по телефону або через електронну пошту). 

4.4. При відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення. 

 

Порядок оплати замовлення 

5.1. Ціна товару вказана в Інтернет-магазині у відповідному розділі на момент оформлення Замовлення, і не включає вартість доставки. 

5.2. Продавець має право в односторонньому порядку без попередження змінити ціну на товар. Однак Продавець не має права змінювати ціну замовленого товару після того, як Замовлення було прийнято Продавцем, а Покупець отримав телефонний дзвінок, що підтверджує Замовлення або Покупець здійснив розрахунок за товар. 

5.3. Вартість товару сплачується в національній валюті України – гривні. 

5.4. Покупець може здійснити оплату замовленого Товару банківською картою Visa або MasterCard на Сайті в момент оформлення Замовлення.

5.5. Товар до моменту його отримання Покупцем, повинен бути повністю оплачений Покупцем. 

5.6. При анулюванні Замовлення чи проведенні повернення товару грошові кошти підлягають поверненню Покупцю. 

5.7. Повернення грошових коштів може відбуватися на банківську карту з якої було оплачене замовлення, або, якщо сплата була за реквізитами, то на вказану у замовленні банківську картку. 

5.8. Термін повернення грошових коштів до 10 робочіх днів після отримання Продавцем належним чином заповненої заяви на повернення. 

5.9. Продавець може обмежувати можливість використання деяких з способів здійснення оплати замовленого Товару (п. 3.4.). 

 

Умови доставки замовлення 

6.1. Доставка товару здійснюється по всій території України, за винятком АР Крим і територій проведення АТО. 

6.2. Доставка замовленого товару здійснюється протягом строку, визначеного відносно перевізника та способу доставки і рахується від дня комплектації. 

6.3. День комплектації Замовлення вказується менеджером телефонним дзвінком або електронною поштою при підтвердженні. 

6.4. При оформленні Замовлення Покупець має можливість самостійно обрати спосіб доставки, а саме отримання товару у обраному відділенні служби доставки (відділення служби доставки можливо уточнити у менеджера по телефону або по електронній пошті).

6.5. Вартість доставки товарів розраховується за тарифами Компаній, які безпосередньо здійснюють доставку товару. Вся необхідна інформація відносно доставки товарів зазначається Покупцем під час оформлення Замовлення у розділі “Оформлення замовлення” на Сайті, або при уточненні замовлення менеджером по телефону чи електронною поштою. 

6.6. Продавець докладає всіх зусиль для дотримання термінів доставки, вказаних на сатах Компаній, які безпосередньо здійснюють доставку товару, однак, затримки доставки можливі внаслідок непередбачуваних обставин, які перебувають поза контролем Продавця (обставини форс-мажору). 

Продавець інформує Покупця, в разі виникнення форс-мажорних обставин і погоджує нові умови доставки по електронній пошті або за допомогою засобів телефонного зв’язку. 

6.7. Моментом отримання товару Покупцем є підписання Одержувачем\Покупцем документа, що підтверджує факт прийняття замовленого ним товару (товарно-транспортна накладна, акт прийому-передачі, декларація на пересилання тощо) або фактично отримання Одержувачем\Покупцем товару та вчинення ним дій, що свідчать про прийняття товару. Для видачі Товару Одержувачу останній зобов’язаний пред’явити при отриманні Товару документ, що засвідчує особу (паспорт). 

6.8. Перед відправкою Продавцем товару, він перевіряється і страхується на повну вартість. При отриманні товару Покупець зобов’язується перевірити товар на наявність механічних пошкоджень і в разі виявлення невідповідностей на місці пред’явити претензії службі доставки, в противному випадку претензії щодо механічного ушкодження товару розгляду Продавцем не підлягають. Продавець не несе відповідальність за дії Компаній, що забезпечують доставку товару Покупцям. 

6.9. Покупець має право порушити цілісність пакування товару, провести огляд товару, а також розпорядитися товаром будь-яким іншим способом на власний розсуд, тільки після його повної оплати. Визначене положення не позбавляє Покупця прав, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів» щодо повернення товару належної і неналежної якості. 

6.10. Покупець має право призначити Одержувачем придбаного товару третю особу. У цьому випадку Покупець зобов’язаний вказати в формі Замовлення дані, необхідні для ідентифікації Одержувача і доставки йому товару. На відносини сторін, в такому випадку, поширюються положення ст. 636 Цивільного кодексу України. 

 

Права та обов’язки сторін: 

7.1. Продавець має право: 

– в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору. 

7.2. Покупець зобов’язаний: 

– своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору. 

7.3. Покупець має право: 

– оформити замовлення в Інтернет-магазині; 

– оформити електронний договір; 

– вимагати від Продавця виконання умов цього Договору. 

 

Відповідальність сторін 

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України. 

8.2. Продавець не несе відповідальності за: 

– змінений виробником зовнішній вигляд Товару; 

– за незначне невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різній колірній передачі моніторів персональних комп’ютерів окремих моделей; 

– за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення; 

– за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю; 

– за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет; 

– за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам; 

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилося іншу особу) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності. 

8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об’єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами. 

8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів. 

 

Інші умови 

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті www.photokyiv.com

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет. 

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних». 

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти) 

9.5. Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію» 

9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним. 

9.7. Інформація, яку надає Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і ін. 

 

Порядок повернення товару належної якості 

10.1. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться згідно чинного законодавства України. 

10.2. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться за рахунок Покупця. 

10.3. При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов’язаних з доставкою товару Покупцеві. 

 

Термін дії договору 

11.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України “Про електронну комерцію”. 

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів 

11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України. 

 

Фізична особа-підприємець

Савицька Анна

ІПН 2809221485

Юр.адреса: 04114, м.Київ, вулиця Вишгородська, будинок 45-А/3, квартира 35

Поточний рахунок 2600237775 в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851