fbpx
Apart11
Artist: Dmitry Bogachuk
Title: Etretat
Size: 100x66 cm
Edition: 3/8
Year: 2019
Price *: 1100 Euro
Framing: Thin black frame, white passpartout
Apart11
Artist: Dmitry Bogachuk
Title: Ciel in blue tones
Size: 100x66 cm
Edition: '1/8
Year: 2019
Price *: 800 Euro
Framing: Thin white frame
Apart11
Artist: Dmitry Bogachuk
Title: Сiel winter sunset
Size: 100x66 cm
Edition: '1/8
Year: 2012
Price *: 800 Euro
Framing: Thin white frame
Apart11
Artist: Dmitry Bogachuk
Title: Low Tide
Size: 200x60 cm
Edition: 1/5
Year: 2015
Price *: 1500 Euro
Framing: Thin white frame
Apart11
Artist: Dmitry Bogachuk
Title: Сiel in pink tones, diptych
Size: 100x66 cm
Edition: '1/8
Year: 2020
Price *: 800 Euro
Framing: Thin white frame
Apart11
Artist: Dmitry Bogachuk
Title: Сiel in pink tones, diptych
Size: 100x66 cm
Edition: '1/8
Year: 2020
Price *: 800 Euro
Framing: Thin white frame
Another works author